Dr.Oždí fotografuje, fotí, snímkuje, seká fotky | digitální fotogalerie

Dr.Oždí photograph, make a photos, take a pictures, shoots | digital photogallery

Navigace ::
Navigation ::
Hlavní stránka Main page
Čím fotím My camera
Proč fotím Why I do it
Co fotím My objects
Návody Tutorials
GuestbookGuestbook
Fotogalerie ::
Photogallery ::
Aktuální snímky Actual photosnew
Archív ::
Archive ::
Archív 2005 Archive 2005
Archív 2004 Archive 2004

 

Proč vlastně fotím ?

Tak to je dost zapeklitá otázka :-)Přehrada Naděje

V první řadě se snažím zvěčnit každý moment, který se mi zdá něčím zajímavý. Moment, kdy se jakoby na chvíli zastaví čas a v mojí hlavě se vytváří save toho, co veškeré smysly vnímají. Z těchto momentů se někdy později mohou vytvářet vzpomínky, ale mnohdy si už tyto okamžiky nevybavím dost přesně a ztrácejí svojí realističnost. Fotografie, nebo obrázek na monitoru, mohou tyto momenty okamžitě a věrně oživit a i jejich skladování a prohlížení je svým způsobem jednodušší, než si třeba vést deníček.

 

Moje fotografická (ne)vzdělanost

Nemám žádné školy, bohužel ani kurzy fotografování, nic mi neříká termín umělecká fotografie. Z tohoto důvodu pouze vyrábím obrázky. Jestli moje díla za něco stojí nechám na laskavém návštěvníkovi této galerie. Snažím se pro ni vybírat jen ty kousky, které se mi z nějakého důvodu nejvíce líbí, nebo u nich příbuzní a přátelé nejvíce vzdychají.
 

Fotím hodně, fotím rád

Digitální focení, namnoze spíše "sekání obrázků", mi pro svoji rychlost a variabilitu umožňuje fotit téměř cokoliv a za všech okolností. Z těchto obrázků si pak jednoduše vyberu ten "nej", který mě nejvíce oslovuje. Nedovedu si představit, že bych se snažil číhat na nejvhodnější okamžik s kinofilmovým foťákem. Většinou bych dlouho váhal a později litoval, že jsem tento nejvhodnější okamžik zaspal.
Někdy musím vyfocené momenty v PC složitě upravovat, ale to už je zase jiná kapitola.

Taky jsem si nedávno všiml zajímavé věci

Svět totiž vypadá přes obdélníček hledáčku úplně jinak. Elektronika, pokud jsou baterie při síle, neustále vyhledává nějaké body, na které by stálo za to zaostřit. Histogram neúnavně vyhodnocuje, co oko za foťákem vidí a jezdí ze tmy do světla a obráceně. Pak stačí malinko změnit polohu objektivu a vše je náhle úplně jinak. Všechno se musí v tu chvíli přehodnotit, přepočítat a zobrazit zvědavému oku, tak aby mohlo přes kilometry nervíků poslat signál ospalému ukazováku ke stisknutí spouště.
Cvak !

A už je to tady...

Why do I take pictures?

That is the tough one.Přehrada Naděje

First of all, I'm trying to immortalize each moment that seems to be interesting to me. A moment, when the time stream in my head stops for a while and …??.., what my … Later on, out of these moments, memories can be created. Yet, in many times it is hard to recall it vividly. It is not realistic anymore. Photos or the picture on the screen can immediately help to turn the memory into a vivid picture. In addition, looking at pictures (and dealing with pictures) is easier than having diary.

 

My photography (un) education

I've got neither formal photography education nor art photography aspiration. As a result, I only manufacture photographs. To what extent is my work interesting - that is up to each visitor of this gallery. I pick up just the pictures that are either interesting to me or the ones that make my friends take a deep breath - in a positive way.

 

I take photos frequently - I like it a lot

Taking digital photos, sometimes rather "shooting pictures", enables me to photograph almost anything anytime. Out of the pictures, I usually select the one that seems to be interesting. I can't imagine, that I would wait for the best timing with a kinofilm camera. In most of the cases, I would probably both miss the right moment and have regrets later. Sometimes, I have to edit the pictures on my PC, but that is a different story.

 

Recently, I noticed interesting points

The world looks different in the rectangle of the camera. With fully recharged battery, the camera keeps focusing at various points. Histogram keeps computing what I can see behind the camera. It goes from dark to light and back. After the direction change everything is different. Everything has to be reconsidered and recalculated so that the curious eye can see a new image. Consequently, it can send a signal to an index finger (through kilometers of narrow nerves)
Blip !

And here we are...

 
 
This website is designed and maintained by Dr.Ozdi, contact
Copyright © 2004-2075 Dr.Ozdi All rights reserved. lt="" border="0" src="http://www.blogtopsites.com/track_29690.gif" />
Zpět na vstupní stránku