Fotografie Hmyz, v kategorii 1. stránka náhledů ~ Dr.Oždí fotí, fotogalerie, Fotoblog / Photoblog

Dr.Oždí fotografuje, fotí, snímkuje, seká fotky | digitální fotogalerie

Dr.Ozdi photograph, makes a photos, takes a pictures, shoots | digital photogallery

černý | šedý | rudý :: vyber styl black | gray | red :: choose style
Navigace ::
Navigation ::
Home Home
Náhledy snímků Thumbnails
Top 50 zobrazených Top 50 views
GuestbookGuestbook
Reklama Adds
Odkazy Links
FOTOTREKY PHOTOTREK
Archív ::
Archive ::
Fotoblog archív Photoblog archive
Archív 2005 Archive 2005
Archív 2004 Archive 2004
Čím fotím My camera
Proč fotím Why I do it
Co fotím My objects
Návody Tutorials


Dr.Oždí fotí / Dr.Ozdi takes a photos - ATOM Feed Dr.Oždí fotí / Dr.Ozdi takes a photos - RSS Feed


Poslední komentáře :
Latest comments ::
Dr.Ozdi [Po lístku olše / By alder leaf]
Toto uteklo, zase bych něco psal :-o Díky za kuk!

olin [Po lístku olše / By alder leaf]
Velmi působivé. Z několika snímků lístků, které jsem tu shlédl, se mi tento líbí nejvíc. Velmi příjemný je i poetický textový doprovod, i když (zatím?) zůstává nenaplněn, jak naznačuje snímek. :-)

Dr.Ozdi [Mokrý květ / Dewy beads flower]
Aha, už to vidím, Silene vulgaris! Kde je těm letošním konec. Díky :-)

Kámici [Mokrý květ / Dewy beads flower]
Napovídám, silenka nadmutá :-)
Vlaďka

Dr.Ozdi [Živý vřes / Heather busch]
Mysliš? :-)


Dr.Ozdi button
 

Ano, Dr.Oždí fotografuje, fotí, snímkuje, seká digitální fotografie

Babička říkává, že chytám obrázky :-)
 

 Obsah a vzhled fotogalerie neustále roste a vyvíjí se. Jakmile barvy zašednou a fotky pokryje prach, laskavý návštěvník promine, Můzy odlétly ...

Yes, Dr.Ozdi make a photos, take a pictures, shoots digital photos

My grandma say I catch a pictures :-)
 

 Contents and appearance of the gallery increase and change permanently. When the colours will turn grey and a snapshots will be covered by a dust, may the visitor forgive me, the Muses are away ...

 

Náhledy fotografií ve fotoblogu (od 2006) po stránkách, celkem 1563 snímků

Thumbnails snapshots in photoblog (since 2006) page-by-page, 1563 photos

 

Zvolená kategorie / klíčové slovo:Chosen category / key word:  Hmyz

>> Můžete si zobrazit všechny náhledy fotografií najednou, chvíli to potrvá.
>> You can see all thumbnails photos at once, it takes time.

 


Try breathe through fly Kohoutek luční a Vřetenuška štírovníková / Cuckoo flower and Slender scotch burnet Žlutá housenka / Yellow caterpillar Bílá housenka / White caterpillar Rozespalý motýl / Sleepy butterfly Píďalka / Inchworm Tykadlový detail / Detail of feelers Akrobatické létání / Aerobatic flying Poslové jara 1 / Messengers of Spring 1 Úplet sítě / Tangled web Pavoučí nohy / Spider's legs Srpice obecná / Scorpion fly Zlatoočka skvrnitá / Chrysopa perla Včelka / Bee Vidím tě / I see you Pozor, vzlétám / Look, I'm soaring Komár pisklavý / House mosquito Kapka v trávě / Drop on grass Meditace hlavou dolů / Meditation upside down Pozor, skáču! 2 / Look, I´m jumping! 2 Při sběru nektaru / The honey collecting Unavený motýl / Tired butterfly Komár na pavučině / Mosquito in spider-web Moucha na listu / Fly on leaf Housenka na stvolu / Caterpillar on footstalk Kněžice na stvolu / Stink-bug on footstalk Kobylka Metrioptera roeselii 2 / Grasshopper Metrioptera roeselii 2 Porozhlížím se / I´m looking about Vábení / Come hither V květech třapatek / In coneflower blossoms Koprové mámení 2 / Dill delusion 2 Babočka bodláková / Painted lady Bacha z leva ! / Beware of enemy on left ! Bacha z prava ! / Beware of enemy on right ! Chřestovníček liliový / Lily Leaf Beetle Ostnohřbetka křovinná / Horned treehopper Slunéčko v liliích / Lady bug between lilies Slunéčko sedmitečné pupa / Lady bug pupa Skok o tyči / Pole jumping Soumračník jitrocelový a kohoutek luční / Skipper and cuckoo flower Po snídani / After the breakfast Tiplice / Craneflies Klíště obecné / Tick Ixodes ricinus Listopas bobový / Sitona gressorius Ponrava / The grub Slíďák na modřenci / Wolf spider on blue grape hyacinth Pozor, skáču! / Look, I´m jumping! Pavouk Slíďák tlustonohý / Spider Alopecosa cuneata Motýl na bodláku / Butterfly on thistle Ranní koupel / Morning bath Uprostřed sítě / In the middle of web Křižák čtyřskvrnný / Spider Araneus quadratus Lovec / Hunter Oběť / A victim Pavoučí svět / Spiders world Mechové lány / Bryophyte field Malá pestřenka / Young hoverfly Měňavý brouk / Beetle of many colours Napínání sítě / Spider´s web tension Pavoučí hostina / Spider´s junket Housenka na stéble / Catterpilar on grass-blade Kobylka Metrioptera roeselii / Grasshopper Metrioptera roeselii Hlavou dolů / Upside down Pestřenka na ostřici / Hoverfly on bent-grass 	Nic tam nevidím / There´s anything Krajina pod drobnohledem, abstrakt / Landscape below close up lense V pavoučí síti / In the spider web Slézání z narcisu / Climb down from narcissus Pavouček / Small spider Na posedu / On the deer-stand Ukázka akrobacie / Acrobatics exhibition Kapičky na listě / Beads on leaf Zvědavý šnek / Curious snail Ještě krůček / Just one short step Velké sušení / Intensive drying Motýl ze sousedství / Buterfly from neighbourhood Mokrý poklad / Dewy treasure Nová generace / New generation Sluneční pavouk / Spider's Sunny web Táto, kdo je to / Hubby, who is it Zkřehlé ráno / Morning numb Tlustá zelená housenka / Fatty green caterpillar Utopený střevlík kožitý / Drowned ground-beetle Motýlek na startu / Start time of small butterfly Černá breberka / Black crumb Mouchy / Flies Stavba hnízda / Nest building Spící škvor / Sleeping earwig Město mravkolvů / Ant lions city Obří larva / Giant case-worm Muška / Little fly Komár / Mosquito Zkřehlý II / Numb II Čekání­ na slunce / Waiting for sun Zkřehlý / Numb Otakárek fenyklový / Swallowtail Ochutnávač nektaru / Tasting of floral nectar Mravkolev / Ant lion

 

Kategorie fotografií

Category list

Klíčová slova fotografií

Key words list

 

Ochrana životního prostředí

Vytvoření, upravení a publikování fotografií probíhá v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Žádný živočich nebyl a nabude při/pro fotografování zraněn nebo zabit.

 

Vývoj fotogalerie "Dr.Oždí fotí"

Fotogalerie byla technicky založena 22.července 2004 ve 20:03:16 s obsahem 68 snímků. V sobotu 8.dubna 2006 byla vstupní stránka s archívem 2006 přetvořena do podoby fotoblogu.
Galerie roste rychlostí až několik desítek snímků za měsíc, nepravidelně publikuji tipy na používání fotoaparátu a návody na úpravy fotek.
Kvalitativní vývoj fotografií můžete posoudit porovnáním nejstarších sekcí (Momenty-1, Kolem zahrady-1) s nejnovějšími (v navigaci s indexem ).
Obsah této fotogalerie můžete i sami ovlivnit, když mi třeba napíšete.

Zpracování fotografií před publikováním

Všechny snímky projdou před zveřejněním v této fotogalerii řadou úprav. Prvním krokem bývá ořez, úprava tonálního rozsahu, úprava kontrastu a barev.
Potom následuje zmenšení rozměru snímku pro potřeby webu, doostření a JPG komprimace. Několik tipů na úpravu digitální fotografie najdete v návodech.

 

Stahování uveřejněných fotografií

Na všechny fotografie uveřejněné v této galerii se vztahují autorská práva; fotografie jsou volně ke stažení, ale nelze je používat ke komerčním ani jiným účelům. Vyhrazuji si právo předem udělit souhlas, pokud budete některou z mých fotek uveřejňovat, ať už na internetu, či v tištěné podobě.
Případnému zájemci bych mohl vybranou fotografii poslat e-mailem v originální velikosti, například jako wallpaper, napiště mi.
Dlouhodobě proti krádežím a zneužívání fotografií bojuji.

 

Napište mi !

A samozřejmě mi můžete něco napsat. Budu Vám vděčný za jakékoliv reakce, připomínky i rady. Rád bych si také povyměňoval zkušenosti s jiným uživatelem digitálního foťáku Olympus C-750UZ, nebo evolt E-510, nebo E-620.

Olympus a Zuiko 14-54

 • Olympus E-510
 • Olympus E-620
 • Zuiko Digital 1454
 • Polarizační filtr B+W
 • Předsádky HOYA
 • Šedý filtr Visico
 • Stativ Velbon CX mini
 • Stativ Velbon Sklik Sprint MINI

 

Přeji příjemnou zábavu !
Dr.Oždí

Protection of an environment

Making, modification and publishing of an photographs run in accordance with demands of a protection of an environment. Any animals was killed or hurt during photographing.

 

Course of a photogallery "Dr.Ozdi make a photos"

Photogallery was establish on 22th July 2004 in 20:03:16 with 68 snaps. On Saturday 8th April 2006 was rebuild enter page and "Archive 2006" as photoblog.
Nowadays number of snaps is about several tens montly, irregularly are add tips for using a cameras and instructions for a modification of a photos.
You can review an progress of an autor by looking to older sections (Snapshots-1, Around the garden-1) with newest (in navigation with the index ).

 

Working of a photographs before the publishing

Every snaps pass through the chain of modification. First step is usually chop, modification of a shades extend, modification of an contrast and colours.
Then a change of a dimensions of snap, sharpening and JPG comprimation. Some tips for modification of snaps you find in in manuals, but only in Czech.

 

Download of a published photographs

Every photos published in this photogalery has copyright; photos are free, but there is not possible use them for commercial or another purposes. I stipulate the right to know about publishing of my photos both on the net and pressed.
I can send chosen photo in original size or as a wallpaper, just ask me.

 

Send a message to me !

Of course you can write me something. I will be thankful for any response, comments or an advices. I would like to interchange an experiences with the other user of a digital camera Olympus C-750 UZ or evolt E-510 or E-620.

 

Enjoy yourself !
Dr.Ozdi

 

 
 
This website is designed and maintained by Dr.Ozdi, contact
Copyright © 2004-2075 Dr.Ozdi All rights reserved. Photoblog is running thanks Pixelpost.org
Zpět na vstupní stránku