Fotografie Všechny snímky / All photos, v kategorii 37. stránka náhledů ~ Dr.Oždí fotí, fotogalerie, Fotoblog / Photoblog

Dr.Oždí fotografuje, fotí, snímkuje, seká fotky | digitální fotogalerie

Dr.Ozdi photograph, makes a photos, takes a pictures, shoots | digital photogallery

černý | šedý | rudý :: vyber styl black | gray | red :: choose style
Navigace ::
Navigation ::
Home Home
Náhledy snímků Thumbnails
Top 50 zobrazených Top 50 views
GuestbookGuestbook
Reklama Adds
Odkazy Links
FOTOTREKY PHOTOTREK
Archív ::
Archive ::
Fotoblog archív Photoblog archive
Archív 2005 Archive 2005
Archív 2004 Archive 2004
Čím fotím My camera
Proč fotím Why I do it
Co fotím My objects
Návody Tutorials


Dr.Oždí fotí / Dr.Ozdi takes a photos - ATOM Feed Dr.Oždí fotí / Dr.Ozdi takes a photos - RSS Feed


Poslední komentáře :
Latest comments ::
Dr.Ozdi [Po lístku olše / By alder leaf]
Toto uteklo, zase bych něco psal :-o Díky za kuk!

olin [Po lístku olše / By alder leaf]
Velmi působivé. Z několika snímků lístků, které jsem tu shlédl, se mi tento líbí nejvíc. Velmi příjemný je i poetický textový doprovod, i když (zatím?) zůstává nenaplněn, jak naznačuje snímek. :-)

Dr.Ozdi [Mokrý květ / Dewy beads flower]
Aha, už to vidím, Silene vulgaris! Kde je těm letošním konec. Díky :-)

Kámici [Mokrý květ / Dewy beads flower]
Napovídám, silenka nadmutá :-)
Vlaďka

Dr.Ozdi [Živý vřes / Heather busch]
Mysliš? :-)


Dr.Ozdi button
 

Ano, Dr.Oždí fotografuje, fotí, snímkuje, seká digitální fotografie

Babička říkává, že chytám obrázky :-)
 

 Obsah a vzhled fotogalerie neustále roste a vyvíjí se. Jakmile barvy zašednou a fotky pokryje prach, laskavý návštěvník promine, Můzy odlétly ...

Yes, Dr.Ozdi make a photos, take a pictures, shoots digital photos

My grandma say I catch a pictures :-)
 

 Contents and appearance of the gallery increase and change permanently. When the colours will turn grey and a snapshots will be covered by a dust, may the visitor forgive me, the Muses are away ...

 

Náhledy fotografií ve fotoblogu (od 2006) po stránkách, celkem 1563 snímků

Thumbnails snapshots in photoblog (since 2006) page-by-page, 1563 photos

 

Zvolená kategorie / klíčové slovo:Chosen category / key word:  Všechny snímky / All photos

>> Můžete si zobrazit všechny náhledy fotografií najednou, chvíli to potrvá.
>> You can see all thumbnails photos at once, it takes time.

 

<< Novější<< Newer one 1 2 3 4 5 6 7