Ledové doteky / Ice touches ~ Bobří-soutěska, BW-foto, Voda, fotoblog Dr.Oždí fotí

Dr.Oždí fotografuje, fotí, snímkuje, seká fotky | fotoblog / digitální fotografie

Dr.Ozdi photograph, makes a photos, takes a pictures, shoots | photoblog / digital photogallery

černý | šedý | rudý :: vyber styl black | gray | red :: choose style

Ledové doteky / Ice touches


Ledové doteky / Ice touchesLedové doteky / Ice touches
1563 photos posted | 2011/03/01 | HODNOŤTEVOTE: 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 | Hodnocení:ratio: 3.41 | hlasů:votes: 658 | Permalink | PřeposlatRecomend | Koupit fotkuBuy photo |

Popis fotografie "Ledové doteky / Ice touches"

Fotografie je sestaven z fotografií zachycujících přírodu Ledové doteky / Ice touches, krajiny, Bobří-soutěska, BW-foto, Voda,

Třeskuté mrazy polevily a nastala obleva. Měl jsem v plánu projít si břehy Bobřího potoka od Janovic až k vodopádům a zdokumentovat chování zvednuté vody v balvanovitém korytě. Nakonec jsem půl dne strávil poskakováním kolem peřejí sotva sta metrů dlouhého úseku. Bylo se na co dívat a co fotit. Následuje pečlivý výběr.

Deap frost left and thaw has set. I had planned to go through the banks of the Bobri stream from Janovice to the waterfalls and document the performance of raised level of stream in boulders stream-bed. Finally, I spent a half of the day around the rapids in hundret meters long section. There were a lot of places that I had to look at and would like to photograph. Followed some shoots from my selection.

Vítejte na stránce mé tisícáté fotografie !

...uteklo to

Něco z historie

Fotit jsem začal kinofilmovým kompaktem někdy před deseti lety. Začátkem 2004 jsem ho vyměnil za ultrazoom Olympus C-750UZ a v polovině stejného roku jsem na této subdoméně založil fotogalerii. Na jaře 2006 jsem fotogalerii přesunul do archívu a rozchodil fotoblog, který právě čtete. V říjnu 2007 jsem C-750UZ utopil při focení listí v proudu Chřibské Kamenice a od konce listopadu stejného roku používám zrcadlovku Olympus E-510, skoro výhradně s objektivem Zuiko Digital 1454 (28-108mm po přepočtu na kinofilm). Pravidelně sleduji diskuze kolem focení, nepravidelně studuji návody k focení, příležitostně čtu knihy či články s fotografickou tematikou

Pokud bych měl z historie blogu vypíchnout nějaká nej, nejzobrazovanější snímek je bezesporu Graffiti, dlouhodobě nejlépe hodnocený je Dubový list s hodnocením 4,19 od 239 hlasujících. Nejobtížněji pořízené snímky mám z průrvy Kolenského vodopádu, nebo mrznoucí vodopád Bobří soutěsky (-18°C). Finančně nejnákladnější mám zatím snímek Chřibské Kamenice, to jsem utopil foťák C-750UZ.

Moje motivy

Na mých snímcích jste se setkávali většinou s přírodními motivy vody, květin, lesů a hor, nezřídka s architekturou či graffiti, rád taky fotím náhrobky. Fotografuji převážně v lokalitách Kokořínska, Lužických hor, Českého Středohoří a vojenského újezdu Ralsko, které jsou pro mě jednak stále velmi zajímavými, druhak dobře dostupné autem či na kole. V tomto ohledu ani neplánuji žádnou změnu.
Měl jsem příležitost fotit i nějaké akce, například srazy veteránů, svatby, párty, ale prostě to není pro mě to pravé.
Věřím, když už vás milí návštěvníci moje snímky nepřivádí do extáze, že jsou alespoň inspirativní, koukatelné, a tajně doufám, že všechno dohromady :-)

Jak dál?

Popravdě. Fotografování je pro mě relax a u toho chci i v budoucnu zůstat.
Podle hodnocení snímků a statistik návštěvnosti tohoto blogu, se však pravděpodobně najdou i tací, kterým se mé snímky líbí. Pokud mezi ně patříte, mohu vám slíbit, že ve focení a přiměřeném aktualizováni fotoblogu budu pokračovat. Věřím, že umělecký dojem a kvalita snímků se bude jen zvyšovat.

Děkuji Vám za přízeň a budu rád, přijdete-li zase
Váš Dr.Ozdi

PS: Věnujte mi prosím alespoň krátký komentář, co se Vám zde líbí, co bych měl změnit, kam se posunout. Děkuji

Welcome to my thousandth photo

Time is running fast

Something from history

I started taking pictures with film compact camera ever ten years ago. In early 2004 I replaced it with the ultra zoom camera Olympus C-750UZ, and at half of the same year I founded a gallery on this subdomain. In the spring 2006, I moved the gallery into the archive and released photoblog which you are reading now. In October 2007 I drowned C-750UZ camera when I shoot leaves in the Chribská Kamenice stream and at the end of November the same year I started used DSLR Olympus E-510. Almost exclusively with the lense Zuiko Digital 1454 (28-108mm). I'm regully visited the discussions about photography, irregularly study guides of photographing, occasionally I read books or articles with the photographic themes.

If I could highlight something from the photoblog history, the most viewed image is Graffiti, the best rated is the Oak leaf. The most difficult pictures I have taken are waterfall of Kolensky stream or waterfall in Bobri glen (-18°C). The most expensive photo that I even took is picture Chribská Kamenice, I drowned there my camera C-750UZ.

My Themes

I mostly take pictures with natural themes - water, flowers, forests or mountains, often themes are architecture and graffiti or thombstones. I photography mainly in my living area: Kokorin area, Luzicke Mountains, Ceske Stredohori and Ralsko military area. These areas are firstly still very interesting for me and secondly well accessible by car or bike. I do not plan any change.
I had also a opportunity to take pictures of some actions, such as veterans reunions, weddings, parties, etc, but it just not right for me.
I believe you enjoy photos what I took as nice and interesting :-)

So, what next?

To tell the truth. Photography is for me big relax and I wish it stay the same in the future.
According to the voting of my photos and visitor statistics of this blog I think, some people like that. I can promise you that I will continue in shooting and updating of this photoblog. The artistic impression and image quality will only increase, I hope.

Thank you for your support and I will be happy if you come again soon.
Faithfully yours
Dr.Ozdi

P.S. Give me please a short comment what you like here or what should I change. Thank you

Fotoblog Bobří-soutěska, BW-foto, Voda,

Pokud není v komentáři pod fotografií "Ledové doteky / Ice touches" fotoblog uvedená nějaká zvláštní SW úprava, byly na snímku před publikováním upraveny hladiny, proveden ořez, zmenšení a následné zaostření.

Detaily k fotografii :

Picture details :

• Foťák / Camera:       N/A
• Expozice / Exposure:   0 sec
• Clona / Aperture:       N/A
• Ohnisková vzd. / Focal: N/A
• Ekvivalent ISO / Equivalent ISO: N/A
Klíčová slova snímkuPhoto keywords: Bobří-soutěska BW-foto Voda
• Kategorie / Categories: [Krajinný detail / Detail in ladscape]  [My Favorites]  [Všechny snímky / All photos]  
Fotografie stejného obdobíRecent photos :
Novozámecký rybník 1 / Novozamecky pond 1Novozámecký rybník 2 / Novozamecky pond 2Domek hrázného a stará pošta / House of dike-reeve and old post officeLedové doteky / Ice touchesBobří potok mezi ledy 1 / Bobri stream between ice floes 1Bobří potok mezi ledy 2 / Bobri stream between ice floes 2Bobří potok mezi ledy 3 / Bobri stream between ice floes 3
 


KOMENTÁŘE k fotografi Ledové doteky / Ice touches:

COMMENTS :

  • Já jsem tu moc spokojený, s radostí mrknu co tvoje živé oko vidělo a to skleněné zachytilo x). A obzvlášť velkou radost mám když místa z fotek znám i já...
    Kam se posunout? Líbí se mi když z fotek vylézají pohádkové motivy (zajímavá osvětlení, fotky z mechu a kapradí), prostě fantazie s kterou lze tvrdou realitu ve zdraví přežít....
    Ikkju @ 2011/03/01
 

PŘIDEJTE KOMENTÁŘ :

LEAVE YOUR COMMENT :

Děkuji za kritiku a podněty k tvorbě
(Spam, nebo vulgární komentář bude smazán)
Thanks for your any suggestive poitn.
(Spam or vulgar comment will be deleted)

 

 
 
 
 
Navigace ::
Navigation ::
Home Home
Náhledy snímků Thumbnails
Top 50 zobrazených Top 50 views
GuestbookGuestbook
Reklama Adds
Odkazy Links
FOTOTREKY PHOTOTREK
Archív ::
Archive ::
Fotoblog archív Photoblog archive
Archív 2005 Archive 2005
Archív 2004 Archive 2004
Čím fotím My camera
Proč fotím Why I do it
Co fotím My objects
Návody Tutorials


Dr.Oždí fotí / Dr.Ozdi takes a photos - ATOM Feed Dr.Oždí fotí / Dr.Ozdi takes a photos - RSS Feed


Poslední komentáře :
Latest comments ::
Dr.Ozdi [Po lístku olše / By alder leaf]
Toto uteklo, zase bych něco psal :-o Díky za kuk!

olin [Po lístku olše / By alder leaf]
Velmi působivé. Z několika snímků lístků, které jsem tu shlédl, se mi tento líbí nejvíc. Velmi příjemný je i poetický textový doprovod, i když (zatím?) zůstává nenaplněn, jak naznačuje snímek. :-)

Dr.Ozdi [Mokrý květ / Dewy beads flower]
Aha, už to vidím, Silene vulgaris! Kde je těm letošním konec. Díky :-)

Kámici [Mokrý květ / Dewy beads flower]
Napovídám, silenka nadmutá :-)
Vlaďka

Dr.Ozdi [Živý vřes / Heather busch]
Mysliš? :-)


Dr.Ozdi button
This website is designed and maintained by Dr.Ozdi, contact
Copyright © 2004-2075 Dr.Ozdi All rights reserved. Photoblog is running thanks Pixelpost.org.
Zpět na vstupní stránku