Dr.Oždí fotografuje, fotí, snímkuje, seká fotky | digitální fotogalerie

Dr.Oždí photograph, make a photos, take a pictures, shoots | digital photogallery

Navigace ::
Navigation ::
Hlavní stránka Main page
Čím fotím My camera
Proč fotím Why I do it
Co fotím My objects
Návody Tutorials
GuestbookGuestbook
Fotogalerie ::
Photogallery ::
Aktuální snímky Actual photosnew
Archív ::
Archive ::
Archív 2005 Archive 2005
Archív 2004 Archive 2004

 

A co že to vlastně fotím ?

What sort of photos do I take?

 

Aktualizováno Srpen 2010

Jak si můžete všimnout ve fotoblogu, poslední měsíce, spíš desítky měsíců, jsem se vyhranil k focení přírody. Hlavně se věnuji detailům v krajině a makro focení. Sice občas publikuju nějakou tu čistokrevnou architekrutu z výletu či dovolené, nebo snímek techniky, ale nejsou to až tak moje nejoblíbenější témata . Chodím si, a na kole jezdím, do přírody hlavně duševně odpočinout, navštívit místa kde tuším něco zajímavého, honím hmyz.

Prozatím mě nějaké hlubší fotografické vzdělání úspěšně míjí. Přečetl jsem nějakou literaturu, pravidelně sleduji obecné a Olympusí diskuze, ale to je prozatím vše. Věřím, že bych mohl produkovat technicky i kompozičně kvalitnější snímky, ale nechávám tomu volný průběh.

  Podepsaná nožička

Rád chytám momentky

Nejraději mám chytání momentek s lidmi v hlavní roli. Prostě trefit, když se dotyčný / dotyční tváří nějak neuniformně, spontánně, prostě v akci. Třeba se právě smějí nějakému skvělému vtipu, nebo děti zrovna provozují nějakou rošťárnu. Za několik měsíců, nebo i let si společně nad těmito obrázky zavzpomínáme "Jó, to bylo tenkrát u nás na zahradě, to jsme si užili srandy..." a nahlédneme do vlastní historie.

Focení přírodních scenérií

Samostatnou kapitolu tvoří výjevy z přírody. Když uvidím na malé předzahrádce s omláceným domkem v pozadí rozkvetlý rododendron, nebo azalku, ještě než si vůbec moje smysly uvědomí co se děje, šmátrám v brašně po foťáku a už přimhuřuju oko. Snad ještě nejsem případ pro Chocholouška, ještě pořád zvládnu špatnou fotku smazat.

Nemám příliš v lásce focení rodinných akcí

Fotograf, zvláště jako rodinný příslušník, se často stává terčem slovních útoků "hergot mě nefoť", nebo "krucinál, musíš mi říct předem, abych se netvářila blbě". Mnohokrát se focené objekty (ženy) snaží ještě o dodatečnou cenzuru, dokonce i smazání fotky (!!), domáhají se změny výrazu ve tváři, vyhlazení vrásek  a podobně. Takové fotky se dostávají z kategorie momentek do kategorie aranží a ztracejí úžasné kouzlo autentičnosti.

I like making pictures of people in the main role. Just to catch the moment of someone’s spontaneous, non-uniform face – smiling to a perfect joke or kids doing high jinks. In couple of months or years, we will recall our personal history “Yes, we were having good time in our garden”.

Natural scenery picture taking

Nature represents an independent chapter. When I see blooming “rododendron” or “azalea”, even before I realize what is going on I’m both taking the camera out of my packet and conning my right eye. I hope I’m not Mr.Bean`s patient and that I`m able to delete bad fotos.

 

I do not enjoy taking pictures during family events

A photographer, especially a family member often becomes a target of verbal attacks “Jesus, don`t take my pictures” or “hell, you have to tell in advance so that I`m not looking that stupid”. Many times, the objects at the pictures (women) want to check or even delete the pictures, they want to show a better face, smooth the wrinkles and so on. Such photos move into the category of pro-programmed pictures. It does not have the magic anymore.

Zkouším i improvizovat

I’m also trying to improvise

Čechrava

Asi jako každý, kdo držel foťák v ruce víckrát jak jednou, snažím se chytat snímky také "trošku jinak". Namnoze z nich není vůbec nic, ale snad se mi poštěstí vytvořit i něco publikovatelného.

Zatím se můžete pokochat nočními fotografiemi ala oko sépie a pokusy o vyfocení výbuchu ohňostroje v sekci Momenty 3. Pro focení "těžkých" snímků obecně, mi ještě chybí potřebné know-how a samozřejmě i zkušenosti.

Just like everybody who holds the camera more than twice, I’m trying to catch the pictures somehow differently. In many cases, the attempt is with little effect. Yet hopefully, I create something worth publishing. Just now, you can get enjoyment from looking at both night photographs such as “eye sepie” and attempts of fireworks picture taking (in the section Moments 3). Generally, I’m still missing both know-how and experience that is necessary for sophisticated picture taking.

 
Aktualizováno v únoru 2005:

Fotografování zimní přírody

 
Actualized in February 2005

Winter picture taking

Vratičové objetí

During the rainy fall 2004, I did not go out with the camera that often. One of the reasons was my fear that my camera would get wet. The other reason is the inconsolable appearance of nature disintegration. Sometime at the beginning of December, during the camera freeze functionality test, I made a couple of interesting pictures. As a result, I started to pay attention to this discipline little more. I started to take foot/bike or ski trips to the behind the city meadows ever since.

I'm looking for the motives at a bank of frozen creek, in the middle of forest or at the fields covered by snow. Very often, I happen to find beautiful objects made of snow or ice; blades, straws and reed stuck in the ice, footprints of wild animals, sceneries of trees covered by the ice. For sure, a few pictures will be published in the Gallery ...

>

Během deštivého podzimu 2004 jsem snížil frekvenci pěších procházek a cyklo výletů s foťákem. Jedním z důvodů byla moje obava, že mi do foťáku naprší, tím dalším byl bezútěšný vzhled tlející přírody.

Někdy počátkem prosince jsem při testování použitelnosti fotoaparátu v mrazech nafotil i několik zajímavých snímků a začal jsem se této disciplíně trochu více věnovat. Téměř pravidelně vyrážím na pěší procházky po lesích a pláních za městem, nebo na běžkách/kole vyjíždím někam dál.

Hledám totiž motivy na omrzlých březích řek a tůní, u malých potůčků, na zasněžených mezích, nebo i uprostřed lesa. Často nacházím nádherné výtvory ze sněhu či ledu; v ledovém příkrovu uvězněná stébla trav a rákosí, stopy divoké zvěře, scenérie zasněžených stromů.
Určitě se pár zajímavých snímků na této galerce objeví, ...

... jestli dřív nedostanu zápal plic!

 

... if I don't catch pneumonia

 
 
 

 

This website is designed and maintained by Dr.Ozdi, contact
Copyright © 2004-2075 Dr.Ozdi All rights reserved.
Zpět na vstupní stránku